foto
“Hladké vybavenie vecí,
vysoký stupeň flexibility,
efektívne a rýchle riešenie.”


Advokátska kancelária JUDr. Ernesta Csongu vykonáva zmiešanú právnu prax. V občianskoprávnych, obchodnoprávnych, rodinnoprávnych, pracovnoprávnych a nesporových veciach zastupuje, v trestnoprávnych veciach obhajuje klientov a popri tom vykonáva aj klasickú právnu činnosť ako je zakladanie a zrušenie obchodných spoločností, vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach, vyhotovenie zmlúv ohľadom prevodu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, poskytuje právne poradenstvo a vyhotovuje právne dokumenty pre svojich klientov a to všetko za prijateľné ceny.

Naša činnosť je zameraná predovšetkým na právo na úseku nehnuteľností, rodinné právo a právo obchodných spoločností, avšak rovnako disponujeme rozsiahlymi aktuálnymi znalosťami a niekoľkoročnými skúsenosťami aj v oblasti pracovného práva, práva náhrady škody ako aj trestného práva.

V kruhoch našej klientely možno nájsť fyzické osoby a slovenské či medzinárodné malé až stredné podniky. Advokátska kancelária ponúka právne služby viacerým obchodným spoločnostiam v rámci trvalého poverenia na spoluprácu.

Našou hlavnou črtou je hladké vybavenie vecí, vysoký stupeň flexibility, efektívne a rýchle riešenie záležitostí za pomerne nízky poplatok. Cieľom advokátskej kancelárie je pragmatický a klientsky orientovaný prístup k právnym problémom a ich efektívne riešenie na najvyššej odbornej úrovni. Počas našej práce sa snažíme o zákaznícky orientovaný prístup k problémom, o zrozumiteľné prezentovanie možných právnych možností, pomoc pri rozhodovaní a o riešenie záležitostí čo možno najjednoduchším a nákladovo najúspornejším spôsobom, pričom veľký dôraz kladieme na to, aby popri primárnych odborných hodnotách advokácie, nebol pracovný štýl advokátskej kancelárie meravý.

Našim klientom ponúkame také komplexné právne riešenia, ktoré pre nich predstavujú hmatateľné výhody alebo ich prípadne ochránia pred značnými stratami. JUDr. Ernest Csonga advokát

Partneri

© 2012 Ernest Csonga | Všetky práva vyhradené! | Design: Attila Miklos | Created: Dizart, spol. s r.o.
SK / HU