foto
JUDr. Ernest Csonga
advokát č. lic. 1891

JUDr. Ernest Csonga, zakladateľ a vedúci advokátskej kancelárie absolvoval v roku 1978 právnickú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po ukončení štúdia pôsobil na území Slovenskej republiky ako vedúci právneho oddelenia vo viacerých podnikoch. V roku 1991 získal licenciu na výkon činnosti komerčného právnika a od roku 2003 je zapísaný do zoznamu advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou. V súčasnosti zamestnáva Mgr. Evu Nagyovú a JUDr. Ildikó Uleklovú ako advokátske koncipientky, ktoré ovládajú maďarský jazyk, český jazyk, anglický jazyk a nemecký jazyk na úrovni komunikácie a vedenia rokovaní s klientmi a Kristínu Korábovú ako právnu asistentku.
© 2012 Ernest Csonga | Všetky práva vyhradené! | Design: Attila Miklos | Created: Dizart, spol. s r.o.
SK / HU